(028)37.31.34.89 

Tin Tuyển Dụng

Thông báo tuyển dụng 08/2018
Thông báo tuyển dụng 08/2018 (27.08.2018)
Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc thú y & thuốc thủy sản, do nhu cầu phát...