Tin tức

HỘI THAO NỘI BỘ CÔNG TY BIO 2014 Tiến tới mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty và hưởng ứng tháng công nhân 2014, Công đoàn công ty đã tổ chức 1 chương trình.....
Hội Nông dân Tp. HCM đến tham quan công ty Ngày 27/6/2014 bà con chăn nuôi thuộc Hội Nông dân Tp. HCM do Ông Nguyễn Văn Tủi - Trưởng Ban Kinh tế xã hội...
Đại lý Đức Tín cùng bà con chăn nuôi ở Gia Kiệm - Thống nhất - Đồng Nai đến tham quan công ty Ngày 25/6/2014 đại lý Đức Tín cùng bà con chăn nuôi ở Gia Kiệm - Thống nhất - Đồng Nai đến tham quan công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie....
Lễ khen thưởng học sinh giỏi con CBCNV năm học 2013 - 2014 Sáng ngày 28/6 vừa qua, công ty Bio-Pharmachemie đã tổ chức Lễ khen thưởng học sinh giỏi cho con em CBCNV năm học 2013-2014...
Sinh viên Ngành Thú Y – Trường Đại học Cần Thơ đến tham quan công ty Bio Ngày 25/6/2014 Sinh viên Ngành Thú Y – Trường Đại học Cần Thơ đến tham quan công ty Bio...
Đoàn khách phòng mạch thú y Pet Pro (Cộng Hòa) đến tham quan công ty Ngày 19/6/2014 Đoàn khách phòng mạch thú y Pet Pro (Cộng Hòa) đến tham quan công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie...