Tin tức

Chiến Dịch Tình Nguyện Hè 2014 Hòa nhịp với không khí sôi nổi của Chiến Dịch Tình Nguyện Hè 2014, vừa qua công ty BIO đã tài trợ cho các sinh viên....
HỘI THAO NỘI BỘ CÔNG TY BIO 2014 Tiến tới mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty và hưởng ứng tháng công nhân 2014, Công đoàn công ty đã tổ chức 1 chương trình.....
Hội Nông dân Tp. HCM đến tham quan công ty Ngày 27/6/2014 bà con chăn nuôi thuộc Hội Nông dân Tp. HCM do Ông Nguyễn Văn Tủi - Trưởng Ban Kinh tế xã hội...
Đại lý Đức Tín cùng bà con chăn nuôi ở Gia Kiệm - Thống nhất - Đồng Nai đến tham quan công ty Ngày 25/6/2014 đại lý Đức Tín cùng bà con chăn nuôi ở Gia Kiệm - Thống nhất - Đồng Nai đến tham quan công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie....