BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG TRÊN VỊT

Đặc điểm bệnh:
Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, lúc gia cầm bị stress hoặc lúc giao mùa, diễn biến bệnh rất nhanh trong đàn và gây tử số cao. Vịt chết rất đột ngột, xác chết tụ huyết tím bầm.

Mầm bệnh:
Do vi trùng Pasteurella multocida.

Đường truyền lây:
Đường hô hấp, đường tiêu hóa.

Triệu chứng:
Sốt cao, chảy nước mũi làm vịt khó thở.
Vịt chết rất đột ngột, xác chết tụ máu tím bầm.
Viêm màng não làm vịt bị nghẹo cổ.
Vịt đẻ thường bị vỡ trứng và chết.

Phòng bệnh:
Chăm sóc tốt đàn vịt, kết hợp với việc dùng vaccin, sử dụng kháng sinh, thuốc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh.


Điều trị:

Bệnh có thể điều trị có kết quả với kháng sinh.
Do bệnh thường xảy ra với tốc độ nhanh, vì vậy cần qua đường tiêm kết hợp với trộn kháng sinh vào thức ăn hoặc nước uống.
Đường tiêm: Chọn một trong các loại kháng sinh sau:
+ BIO-ANFLOX 50: 1ml/ 5kg thể trọng.
+ BIO-MARCOSONE: 1ml/ 5kg thể trọng.
+ BIO-TOBCINE: 1ml/ 7-10kg thể trọng
+ BIOSONE: 1ml/ 4-5kg thể trọng
+ BIO-DOC: 1ml/ 4-5kg thể trọng.
+ BIO-PENI-STREPTO: 1ml/ 5kg thễ trọng
Tiêm bắp thịt liên tục trong 3-4 ngày
Trộn vào thức ăn hoặc nước uống: chọn một trong các chế phẩm sau:
+ BIO-OXYTETRACOL: 2g/1,5lít hoặc 2g/0.6kg thức ăn.
+ BIO-TETRA.COLIVIT: 2g/lít hoặc 4g/kg thức ăn.
+ BIO-AMOXICILLIN 50%:2g/5-6lít hoặc 2g/ 2-3 kg thức ăn.
+ BIO-KITASULTRIM: 10g/kg thức ăn.

Lưu ý:
Trong thời gian điều trị, phải cung cấp đầy đủ chất điện giải và các loại vitamin cho cả đàn. Xử lý xác chết bằng cách chôn thật sâu, có rải vôi sống hoặc formol.
Sát trùng dụng cụ chăn nuôi BIODINE, BIOXIDE, BIOSEPT và để trống chuồng một thời gian. Nên chuyển chuồng sang chỗ mới nếu có điều kiện.