(08)37.31.34.89 

Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO 2016 ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO 2016
Thông báo tuyển dụng 11/2016 Thông báo tuyển dụng 11/2016
CÔNG TY BIO CHIA SẺ CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH CÔNG TY BIO CHIA SẺ CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH
KỶ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY BIO KỶ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY BIO

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : 37.31.34.89

BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG  Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG Ở HEO
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO