(08)37.31.34.89 

Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

SALES & MARKETING TEAMBUIDING 2017 SALES & MARKETING TEAMBUIDING 2017
BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ HỘI NGHỊ AVS TẠI CẦN THƠ BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ HỘI NGHỊ AVS TẠI CẦN THƠ
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017
Chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/2017 Chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/2017

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : 37.31.34.89

KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU CHO CHÓ – CÁC PHẢN ỨNG VÀ BIỆN PHÁP CAN THIỆP KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU CHO CHÓ – CÁC PHẢN ỨNG VÀ BIỆN PHÁP CAN THIỆP
CÁCH BẢO VỆ CHÂN-MÓNG CHO  HEO GIỐNG CÁCH BẢO VỆ CHÂN-MÓNG CHO HEO GIỐNG
SẢN PHẨM BETA-LACTAM LÀ GÌ? SẢN PHẨM BETA-LACTAM LÀ GÌ?
BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA