(08)37.31.34.89 

Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

XUÂN TÌNH NGUYỆN 2017 - BIO ĐỒNG HÀNH CÙNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM XUÂN TÌNH NGUYỆN 2017 - BIO ĐỒNG HÀNH CÙNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
CÔNG TY BIO CHIA SẺ KHÓ KHĂN CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ BÌNH ĐỊNH CÔNG TY BIO CHIA SẺ KHÓ KHĂN CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ BÌNH ĐỊNH
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG VỀ THAM QUAN NGÀY 13/1/2017 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG VỀ THAM QUAN NGÀY 13/1/2017
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ THAM QUAN NGÀY 5/1/2017 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ THAM QUAN NGÀY 5/1/2017

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : 37.31.34.89

SẢN PHẨM BETA-LACTAM LÀ GÌ? SẢN PHẨM BETA-LACTAM LÀ GÌ?
BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG  Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG Ở HEO
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA