Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

BIO-PHARMACHEMIE CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI BỆNH DẠI TRÊN CHÓ MÈO TẠI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2024 BIO-PHARMACHEMIE CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI BỆNH DẠI TRÊN CHÓ MÈO TẠI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2024
BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ TRIỂN LÃM LIVESTOCK 2024 BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ TRIỂN LÃM LIVESTOCK 2024
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO ĐẠT DANH HIỆU “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” LIÊN TIẾP 20 NĂM ( 2004-2024) BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO ĐẠT DANH HIỆU “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” LIÊN TIẾP 20 NĂM ( 2004-2024)
BIO- PHARMACHEMIE TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2024 BIO- PHARMACHEMIE TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2024

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN CHÓ - MÈO BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN CHÓ - MÈO
KIỂM SOÁT HIỆN TƯỢNG GÙ LƯNG TRÊN CÁ LÓC NUÔI THƯƠNG PHẨM KIỂM SOÁT HIỆN TƯỢNG GÙ LƯNG TRÊN CÁ LÓC NUÔI THƯƠNG PHẨM
BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM
KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM