Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

BIO-PHARMACHEMIE TỔ CHỨC TẤT NIÊN 2022 & MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023 BIO-PHARMACHEMIE TỔ CHỨC TẤT NIÊN 2022 & MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023
KHÁCH THAM QUAN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE KHÁCH THAM QUAN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE
THÔNG BÁO ĐỔI VỊ TRÍ IN DATE TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM BIO-TERTRA.COLIVIT QUY CÁCH 50GR VÀ 100GR THÔNG BÁO ĐỔI VỊ TRÍ IN DATE TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM BIO-TERTRA.COLIVIT QUY CÁCH 50GR VÀ 100GR
BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN HỘI CHỢ-TRIỂN LÃM NĂM 2022 BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN HỘI CHỢ-TRIỂN LÃM NĂM 2022

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

PHÒNG TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ MÚ NUÔI CÔNG NGHIỆP PHÒNG TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ MÚ NUÔI CÔNG NGHIỆP
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH REOVIRUS TRÊN VỊT PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH REOVIRUS TRÊN VỊT
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM LỚN TÔM THẺ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM LỚN TÔM THẺ
PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP THƯỜNG GẶP TRÊN DÊ PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP THƯỜNG GẶP TRÊN DÊ