Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE LẦN THỨ 27 MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE LẦN THỨ 27
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE
HÀNH TRÌNH CHI BỘ BIO-PHARMACHEMIE VỀ NGUỒN “CÔN ĐẢO – VÙNG ĐẤT THIÊNG CỦA TỔ QUỐC” T3/ 2021 HÀNH TRÌNH CHI BỘ BIO-PHARMACHEMIE VỀ NGUỒN “CÔN ĐẢO – VÙNG ĐẤT THIÊNG CỦA TỔ QUỐC” T3/ 2021

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM
KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG  GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LƯƠN GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LƯƠN GIỐNG
BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ