Chăm Sóc - Phòng Trị Bệnh Trên Gia Cầm - Thủy Cầm

Chăm Sóc - Phòng Trị Bệnh Trên Gia Cầm - Thủy Cầm

BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM
BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM
GIỚI THIỆU Trên heo và gia cầm, tiêu hóa protein chủ yếu nhờ vào tác dụng của men pepsin, tiền chất của nó là pepsinogen do niêm mạc dạ dày tiết ra. Quá trình pepsinogen chuyển thành pepsin chỉ xảy ra nhanh khi pH = 2 và quá trình này diễn ra...
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH REOVIRUS TRÊN VỊT
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH REOVIRUS TRÊN VỊT
Giới thiệu Reovirus có thể gây bệnh cho nhiều loài gia cầm như gà, gà Tây, vịt, ngỗng và các loài cầm khác. Trong đó, gây bệnh trên vịt là chủng MDRV (Muscovy duck reovirus) với các bệnh tích đặc trưng như các điểm hoại tử trắng vàng hoặc trắng trên gan,...
BỆNH ADENO TRÊN VỊT: CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ
BỆNH ADENO TRÊN VỊT: CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ
Đây là bệnh do Adenovirus gây ra. Vi-rút gây bệnh trên gia cầm chủ yếu là các chúng DadV-1 (Duck adenovirus 1), DadV-2 và DadV-3. Chủng DadV-1 thường được phát hiện trên thủy cầm hoang dã, nhưng không gây bệnh lâm sàng (Chenier và ctv, 2019) và trên gà chủng này...
BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ DO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS: GIẢI PHÁP PHÒNG TRỊ CHO GÀ VÀ HEO
BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ DO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS: GIẢI PHÁP PHÒNG TRỊ CHO GÀ VÀ HEO
GIỚI THIỆU Bệnh viêm ruột hoại tử là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Clostridium perfringens (CP) gây ra. Bệnh thường xảy ra ở các trại chăn nuôi gà thịt, heo thịt tập trung và thậm chí cả trại bò thịt khi có sự thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột (do thay...
CÁC DÒNG SẢN PHẨM SINH HỌC - GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN ĐẠI
CÁC DÒNG SẢN PHẨM SINH HỌC - GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN ĐẠI
CÁC DÒNG SẢN PHẨM SINH HỌC - GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN ĐẠI