Chương Trình Khuyến Mãi

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 VUI CÙNG BIO
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 VUI CÙNG BIO (17.04.2024)
THÁNG 4 VUI CÙNG BIO
BIO ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ, CHIA SẺ CÙNG NGƯỜI CHĂN NUÔI
BIO ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ, CHIA SẺ CÙNG NGƯỜI CHĂN NUÔI (03.05.2017)
Trước tình hình ngành chăn nuôi hiện đang đương đầu với rất nhiều khó khăn do giá cả gia súc gia cầm sụt giảm. Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie    thực sự thấu hiểu...
TÀI TRỢ XE TẢI
TÀI TRỢ XE TẢI (04.07.2014)
Chương trình hợp tác giữa Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie và đại lý Chị Nguyệt -Long An: TÀI TRỢ XE TẢI...