Giá trị cốt lõi

Chất lượng:
Công ty Bio cam kết cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định và hàm lượng đúng như ghi nhãn.

Trung thực:
Trung thực trong mọi hoạt động, hành vi ứng xử, trong công việc và về các số liệu, thông tin công bố.

Trách nhiệm:
Lấy mức độ hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả công việc; luôn ý thức xây dựng hình ảnh tốt của Bio trong tâm trí khách hàng.


Hành vi & Thái độ:
Là một tập thể đoàn kết, từ cấp nhân viên đến lãnh đạo; cùng nhau đồng sức, đồng lòng thực hiện công việc vì lợi ích chung của công ty.

Học hỏi, tiếp thu cái mới nhằm phục vụ cho công việc cũng như góp phần nâng cao tầm vóc công ty hòa nhập vào sự phát triển và tiến bộ của xu thế chung là trách nhiệm của tất cả thành viên Bio.
Profile công ty
Chọn chi tiết để tải profile công ty.
Chi tiết...
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Sứ mệnh:
“Mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”

Tầm nhìn:
Luôn duy trì vị trí dẫn đầu  trên thị trường thuốc thú y – thuốc thủy sản Việt Nam.
Chi tiết...
Giới Thiệu Công Ty

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, đến nay, Bio-Pharmachemie đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất và kinh doanh thuốc thú y & thuốc thuỷ sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 
 


Chi tiết...