Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

TẤT NIÊN 2019 - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 TẤT NIÊN 2019 - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CON CBCNV LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CON CBCNV
ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO NĂM 2019 ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO NĂM 2019
KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP BIO – PHARMACHEMIE KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP BIO – PHARMACHEMIE

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

PHÒNG BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU CÔNG NGHIỆP PHÒNG BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU CÔNG NGHIỆP
BỆNH DO FLAVIVIRUS GÂY RA TRÊN VỊT BỆNH DO FLAVIVIRUS GÂY RA TRÊN VỊT
BIO-LACTAZYME -  AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH BIO-LACTAZYME - AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH
BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6 BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6